मति शब्द के रूप - Mati ke roop - Sanskrit (संस्कृत)

मति शब्द के रूप

मति शब्द (बुद्धि, Intellect): इकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञा, सभी इकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञापदों के रूप इसी प्रकार बनाते है।

मति के रूप

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमा मतिः मती मतयः
द्वितीया मतिम् मती मतीः
तृतीया मत्या मतिभ्याम् मतिभिः
चतुर्थी मतये, मतै मतिभ्याम् मतिभ्यः
पंचमी मतेः, मत्योः मतिभ्याम् मतिभ्यः
षष्ठी मतेः, मत्याः मत्योः मतीनाम्
सप्तमी मतौ, मत्याम् मत्योः मतिषु
सम्बोधन हे मते ! हे मती ! हे मतयः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Mati in Photo (pdf/image)

Mati Shabd Roop