छवि शब्द के रूप - Chhavi ke roop, Shabd Roop - Sanskrit

Chhavi Shabd

छवि शब्द (चित्र, Image, Figure): इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, सभी इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

छवि के रूप - Chhavi Shabd Roop

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमा छविः छवी छवयः
द्वितीया छविम् छवी छवीः
तृतीया छव्या छवीभ्याम् छविभिः
चतुर्थी छव्यै, छवये छवीभ्याम् छविभ्यः
पंचमी छव्याः, छवेः छवीभ्याम् छविभ्यः
षष्ठी छवयाः, छवेः छव्योः छवीनाम्
सप्तमी छव्याम्, छवौ छव्योः छविषु
सम्बोधन हे छवे ! हे छवी ! हे छवयः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Chhavi

Chhavi Shabd Roop