Balika Shabd

बालिका शब्द: आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञा, सभी आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञापदों के रूप इसी प्रकार बनाते है।

बालिका के रूप - Shabd Roop

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः
द्वितीया बलिकाम् बालिके बालिकाः
तृतीया बालिकया बलिकाभ्याम् बालिकाभिः
चतुर्थी बलिकायै बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
पंचमी बालिकायाः बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम्
सप्तमी बालिकायाम् बालिकयोः बालिकासु
सम्बोधन हे बालिके ! हे बालिके ! हे बालिकाः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Balika

Balika ke roop - Shabd Roop - Sanskrit