ब्राह्मण के शब्द रूप - संस्कृत


ब्राह्मण शब्द के रूप (brahman Ke Roop)

ब्राह्मण शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

ब्राह्मण के रूप -

विभक्ति

एकवचन 

द्विवचन 

वहुवचन् 

प्रथमा
ब्राह्मण:
ब्राह्मणौ 
ब्राह्मणा:
द्वतीया
ब्राह्मणम् 
ब्राह्मणौ 
ब्राह्मणान् 
त्रतीया
ब्राह्मणेन् 
ब्राह्मणाभ्याम्
ब्राह्मणै:
चतुर्थी
ब्राह्मणाय 
ब्राह्मणाभ्याम् 
ब्राह्मणेभ्य:
पञ्चमी
ब्राह्मणात् ब्राह्मणाभ्याम्
ब्राह्मणेभ्य:
षष्ठी
ब्राह्मणस्य 
ब्राह्मणयो:
ब्राह्मणानाम् 
सप्तमी
ब्राह्मणेब्राह्मणयो:ब्राह्मणेषु
संबोधन 
हे ब्राह्मण!
हे ब्राह्मणौ !
हे ब्राह्मणा!

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप