पर्यायवाची शब्द:

जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते है या किसी शब्द-विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक-दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अत: पर्यायवाची का अर्थ है - समान अर्थ देने वाल़ा । हिन्दी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं।

- वर्णमाला क्रमानुसार पर्यायवाची शब्द -

शब्द
पर्यायवाची
अग्नि
आगअनलपावकदहनवह्निकृशानु
अपमान
अनादरअवज्ञाअवहेलनाअवमानतिरस्कार
अलंकार
आभूषणभूषणविभूषणगहनाजेवर
अहंकार
दंभगर्वअभिमानदर्पमदघमंडमान
अमृत
सुधाअमियपीयूषसोममधुअमी
असुर
दैत्यदानवराक्षसनिशाचररजनीचरदनुजरात्रिचरतमचर
अतिथि
मेहमानअभ्यागतआगन्तुकपाहूना
अनुपम
अपूर्वअतुलअनोखाअदभुतअनन्य
अर्थ
धन्द्रव्यमुद्रादौलतवित्तपैसा
अश्व
हयतुरंगघोड़ाघोटकहरिबाजिसैन्धव
अंधकार
तमतिमिरतमिस्रअँधेरातमसअंधियारा
आम
रसालआम्रसौरभमादकअमृतफलसहुकार
आग
अग्निअनलहुतासनपावकदहनज्वलनधूमकेतुकृशानुवहनिशिखीवह्नि
आँख
लोचननयननेत्रचक्षुदृगविलोचनदृष्टिअक्षि
आकाश
नभगगनअम्बरव्योमअनन्तआसमानअंतरिक्षशून्यअर्श
आनंद
हर्षसुखआमोदमोदप्रमोदउल्लास
आश्रम
कुटीविहारमठसंघअखाडा
आंसू
नेत्रजलनयनजलचक्षुजलअश्रु
आत्मा
जीवदेवचैतन्यचेतनतत्तवअंतःकरण
इच्छा
अभिलाषाअभिप्रायचाहकामनालालसामनोरथआकांक्षाअभीष्ट
इन्द्र
सुरेशसुरेन्द्रदेवेन्द्रसुरपतिशक्रपुरंदरदेवराजमहेन्द्रमधवाशचीपतिमेघवाहनपुरुहूत,यासव
इन्द्राणि
इन्द्रवधूमधवानीशचीशतावरीपोलोमी
ईश्वर
परमात्माप्रभुईशजगदीशभगवानपरमेश्वरजगदीश्वरविधाता
उपवन
बाग़बगीचाउद्यानवाटिकागुलशन
उक्ति
कथनवचनसूक्ति
उग्र
प्रचण्डउत्कटतेजमहादेवतीव्रविकट
उचित
ठीकमुनासिबवाज़िबसमुचितयुक्तिसंगतन्यायसंगततर्कसंगतयोग्य
उच्छृंखल
उद्दंडअक्खड़आवाराअंडबंडनिरकुंशमनमर्जीस्वेच्छाचारी
उजड्ड
अशिष्टअसभ्यगँवारजंगलीदेहातीउद्दंडनिरकुंश
उजला
उज्ज्वलश्वेतसफ़ेदधवल
उजाड
जंगलबियावानवन
उजाला
प्रकाशरोशनीचाँदनी
उत्कष
समृद्धिउन्नतिप्रगतिप्रशंसाबढ़तीउठान
उत्कृष्ट
उत्तमउन्नतश्रेष्ठअच्छाबढ़ियाउम्दा
उत्कोच
घूसरिश्वत
उत्पति
उद्गमपैदाइशजन्मउद्भवसृष्टिआविर्भावउदय
उद्धार
मुक्तिछुटकारानिस्ताररिहाई
उपाय
युक्तिसाधनतरकीबतदबीरयत्नप्रयत्न
ऊधम
उपद्रवउत्पातधूमहुल्लड़हुड़दंगधमाचौकड़ी
ऐक्य
एकत्वएकाएकतामेल
ऐश्वर्य
समृद्धिविभूति
ओज
तेजशक्तिबलवीर्य
ओंठ
ओष्ठअधरहोठ
औचक
अचानकयकायकसहसा
औरत
स्त्रीजोरूघरनीघरवाली
ऋषि
मुनिसाधुयतिसंन्यासीतत्वज्ञतपस्वी
कच
बालकेशकुन्तलचिकुरअलकरोमशिरोरूह
कमल
नलिनअरविन्दउत्पलराजीवपद्मपंकजनीरजसरोजजलजजलजातशतदलपुण्डरीकइन्दीवर
कबूतर
कपोतरक्तलोचनपारावतकलरवहारिल
कामदेव
मदनमनोजअनंगकामरतिपतिपुष्पधन्वामन्मथ
कण्ठ
ग्रीवागर्दनगलाशिरोधरा
कृपा
प्रसादकरुणादयाअनुग्रह
किताब
पोथीग्रन्थपुस्तक
किनारा
तीरकूलकगारतट
कपड़ा
चीरवसनपटअंशुकरमयुखवस्त्रअम्बरपरिधान
किरण
ज्योतिप्रभारश्मिदीप्तिमरीचि
किसान
कृषकभूमिपुत्रहलधरखेतिहरअन्नदाता
कृष्ण
राधापतिघनश्यामवासुदेवमाधवमोहनकेशवगोविन्दगिरधारी
कान
कर्णश्रुतिश्रुतिपटलश्रवणश्रोतश्रुतिपुट
कोयल
कोकिलापिककाकपालीबसंतदूतसारिकाकुहुकिनीवनप्रिया
क्रोध
रोषकोपअमर्षकोहप्रतिघात
कीर्ति
यशप्रसिद्धि
खग
पक्षीद्विजविहगनभचरअण्डजशकुनिपखेरू
खंभा
स्तूपस्तम्भखंभ
खल
दुर्जनदुष्टघूर्तकुटिल
खून
रक्तलहूशोणितरुधिर
गज
हाथीहस्तीमतंगकूम्भामदकल
गाय
गौधेनुसुरभिभद्रारोहिणी
गंगा
देवनदीमंदाकिनीभगीरथीविश्नुपगादेवपगाध्रुवनंदासुरसरितादेवनदीजाह्नवी,त्रिपथगा
गणेश
विनायकगजाननगौरीनंदनगणपतिगणनायकशंकरसुवनलम्बोदरमहाकायएकदन्त
गृह
घरसदनगेहभवनधामनिकेतननिवासआलयआवासनिलयमंदिर
गर्मी
तापग्रीष्मऊष्मागरमीनिदाघ
गुरु
शिक्षकआचार्यउपाध्याय
घट
घड़ाकलशकुम्भनिप
घर
आलयआवासगेहगृहनिकेतननिलयनिवासभवनवासवास-स्थानशालासदन
घृत
घीअमृतनवनीत
घास
तृणदूर्वादूबकुशशाद
चरण
पदपगपाँवपैरपाद
चतुर
विज्ञनिपुणनागरपटुकुशलदक्षप्रवीणयोग्य
चंद्रमा
चाँदहिमांशुइंदुविधुतारापतिचन्द्रशशिहिमकरराकेशरजनीशनिशानाथसोम,मयंकसारंगसुधाकरकलानिधि
चाँदनी
चन्द्रिकाकौमुदीज्योत्स्नाचन्द्रमरीचिउजियारीचन्द्रप्रभाजुन्हाई
चाँदी
रजतसौधरूपारूपकरौप्यचन्द्रहास
चोटी
मूर्धाशीशसानुशृंग
छतरी
छत्रछाताछत्ता
छली
छलियाकपटीधोखेबाज
छवि
शोभासौंदर्यकान्तिप्रभा
छानबीन
जाँचपूछताछखोजअन्वेषणशोधगवेषण
छैला
सजीलाबाँकाशौकीन
छोर
नोककोरकिनारासिरा
जल
अमृतसलिलवारिनीरतोयअम्बुउदकपानीजीवनपयपेय
जगत
संसारविश्वजगजगतीभवदुनियालोकभुवन
जीभ
रसनारसज्ञाजिह्वारसिकावाणीवाचाजबान
जंगल
विपिनकाननवनअरण्यगहनकांतारबीहड़विटप
जेवर
गहनाअलंकारभूषणआभरणमंडल
ज्योति
आभाछविद्युतिदीप्तिप्रभाभारुचिरोचि
झूठ
असत्यमिथ्यामृषाअनृत
टक्कर
मुठभेड़लड़ाईमुकाबला
टहलुआ
नौकरसेवकखिदमतगार
टाँग
पाँवपैरटंक
टीका
तिलकचिह्नदागधब्बा
टोना
टोटकाजादूयंत्रमंत्रलटका
ठंढ
ठंडशीतसरदी
ठग
छलीधूर्तधोखेबाज
ठाँव
स्थानजगहठिकाना
ठिंगना
बौनावामननाटा
ठीक
उपयुक्तउचितमुनासिब
ठेठ
निपटनिराबिल्कुल
डंडा
सोंटाछड़ीलाठी
डाली
भेंटउपहार
ढब
ढंगरीतितरीकाढर्रा
ढाँचा
पंजरठठरी
ढील
शिथिलतासुस्तीअतत्परता
ढूँढ
खोजतलाशछानबीन
ढोर
चौपायामवेशी
तरुवर
वृक्षपेड़द्रुमतरुविटपरूंखपादप
तलवार
असिकृपाणकरवालखड्गचन्द्रहास
तालाब
सरोवरजलाशयसरपुष्करपोखराजलवानसरसीतड़ाग
तीर
शरबाणविशिखशिलीमुखअनीसायक
थोड़ा
अल्पन्यूनजराकम
थाती
जमापूँजीधरोहरअमानत
थाक
ढेरसमूह
थप्पड़
तमाचाझापड़
थंभ
खंभखंभास्तम्भ
दास
सेवकनौकरचाकरपरिचारकअनुचरभृत्यकिंकर
दधि
दहीगोरसमट्ठातक्र
दरिद्र
निर्धनग़रीबरंककंगालदीन
दिन
दिवसयामदिवावारप्रमानवासरअह्न
दीन
ग़रीबदरिद्ररंकअकिंचननिर्धनकंगाल
दीपक
दीपदीयाप्रदीप
दुःख
पीड़ा,कष्टव्यथावेदनासंतापशोकखेदपीरलेश
दूध
दुग्धक्षीरपयगौरसस्तन्य
दुष्ट
पापीनीचदुर्जनअधमखलपामर
दाँत
दशनरदनरदद्विजदन्तमुखखुर
दर्पण
शीशाआरसीआईनामुकुर
दुर्गा
चंडिकाभवानीकुमारीकल्याणीमहागौरीकालिकाशिवाचण्डीचामुण्डा
देवता
सुरदेवअमरवसुआदित्यलेखअजरविबुध
देह
कायातनशरीरवपुगात
धन
दौलतसंपत्तिसम्पदावित्त
धरती
धराधरतीवसुधाज़मीनपृथ्वीभूभूमिधरणीवसुंधराअचलामहीरत्नवतीरत्नगर्भा
धनुष
चाप्शरासनकमानकोदंडधनु
नदी
सरितातटिनीसरिसारंगजयमालातरंगिणीदरियानिर्झरिणी
नया
नूतननवनवीननव्य
नाव
नौकातरणीतरी
पवन
वायुहवासमीरवातमारुतअनिलपवमानसमीरणस्पर्शन
पहाड़
पर्वतगिरिअचलशैलधरणीधरधराधरनगभूधरमहीधर
पक्षी
खेचरदविजपतंगपंछीखगचिडियागगनचरपखेरूविहंगनभचर
पति
स्वामीप्राणाधारप्राणप्रियप्राणेशआर्यपुत्र
पत्नी
भार्यावधूवामाअर्धांगिनीसहधर्मिणीगृहणीबहुवनितादाराजोरूवामांगिनी
पुत्र
बेटाआत्मजसुतवत्सतनुजतनयनंदन
पुत्री
बेटीआत्मजातनूजासुतातनया
पुष्प
फूलसुमनकुसुममंजरीप्रसूनपुहुप
फूल
पुष्पसुमनकुसुमगुलप्रसून
बादल
मेघघनजलधरजलदवारिदनीरदसारंगपयोदपयोधर
बालू
रेतबालुकासैकत
बन्दर
वानरकपिकपीशहरि
बिजली
घनप्रियाइन्द्र्वज्रचंचलासौदामनीचपलादामिनीताडितविद्युत
बगीचा
बाग़वाटिकाउपवनउद्यानफुलवारीबगिया
बाण
सरतीरसायकविशिखशिलीमुखनाराच
बाल
कचकेशचिकुरचूल
ब्रह्मा
विधिविधातास्वयंभूप्रजापतिपितामहचतुराननविरंचिअजकर्तारकमलासननाभिजन्महिरण्यगर्भ
बलदेव
बलरामबलभद्रहलायुधराममूसलीरोहिणेयसंकर्षण
बहुत
अनेकअतीवअतिबहुलप्रचुरअपरिमितप्रभूतअपारअमितअत्यन्तअसंख्य
ब्राह्मण
द्विजभूदेवविप्रमहीदेवभूमिसुरभूमिदेव
भय
भीतिडरविभीषिका
भाई
तातअनुजअग्रजभ्राताभ्रातृ
भूषण
जेवरगहनाआभूषणअलंकार
भौंरा
मधुपमधुकरद्विरेपअलिषट्पदभृंगभ्रमर
मनुष्य
आदमीनरमानवमानुषमनुज
मदिरा
शराबहालाआसवमधुमद
मोर
केककलापीनीलकंठनर्तकप्रिय
मधु
शहदरसाकुसुमासव
मृग
हिरणसारंगकृष्णसार
मछली
मीनमत्स्यजलजीवनशफरीमकर
माता
जननीमाँअंबाजनयत्रीअम्मा
मित्र
सखासहचरसाथीदोस्त
यम
सूर्यपुत्रजीवितेशश्राद्धदेवकृतांतअन्तकधर्मराजदण्डधरकीनाशयमराज
यमुना
कालिन्दीसूर्यसुतारवितनयातरणि-तनूजातरणिजाअर्कजाभानुजा
युवति
युवतीसुन्दरीश्यामाकिशोरीतरुणीनवयौवना
रमा
इन्दिराहरिप्रियाश्रीलक्ष्मीकमलापद्मापद्मासनासमुद्रजाश्रीभार्गवीक्षीरोदतनया
रात
रात्रिरैनरजनीनिशायामिनीतमीनिशियामाविभावरी
राजा
नृपनृपतिभूपतिनरपतिनृपभूपभूपालनरेशमहीपतिअवनीपति
रात्रि
निशाक्षयारैनरातयामिनीशर्वरीतमस्विनीविभावरी
रामचन्द्र
अवधेशसीतापतिराघवरघुपतिरघुवररघुनाथरघुराजरघुवीररावणारिजानकीवल्लभकमलेन्द्रकौशल्यानन्दन
रावण
दशाननलंकेशलंकापतिदशशीशदशकंधदैत्येन्द्र
राधिका
राधाब्रजरानीहरिप्रियावृषभानुजा
लड़का
बालकशिशुसुतकिशोरकुमार
लड़की
बालिकाकुमारीसुताकिशोरीबालाकन्या
लक्ष्मी
कमलापद्मारमाहरिप्रियाश्रीइंदिरापद्मजासिन्धुसुताकमलासना
लक्ष्मण
लखनशेषावतारसौमित्ररामानुजशेष
लौह
अयसलोहासार
लता
बल्लरीबल्लीबेली
वायु
हवापवनसमीरअनिलवातमारुत
वसन
अम्बरवस्त्रपरिधानपटचीर
विधवा
अनाथापतिहीनाराँड़
विष
ज़हरहलाहलगरलकालकूट
वृक्ष
पेड़पादपविटपतरूगाछदरख्तशाखीविटपद्रुम
विष्णु
नारायणदामोदरपीताम्बरचक्रपाणी
विश्व
जगतजगभवसंसारलोकदुनिया
विद्युत
चपलाचंचलादामिनीसौदामिनीतड़ितबीजुरीघनवल्लीक्षणप्रभाकरका
वारिश
वर्षणवृष्टिवर्षापावसबरसात
वीर्य
जीवनसारतेजशुक्रबीज
वज्र
कुलिसपविअशनिदभोलि
विशाल
विराटदीर्घवृहतबड़ामहामहान
शिव
भोलेनाथशम्भूत्रिलोचनमहादेवनीलकंठशंकर
शरीर
देहतनुकायाकलेवरअंगगात
शत्रु
रिपुदुश्मनअमित्रवैरीअरिविपक्षीअराति
शिक्षक
गुरुअध्यापकआचार्यउपाध्याय
शेर
केहरिकेशरीवनराजसिंहशार्दूलहरिमृगराज
शेषनाग
अहिनागभुजंगव्यालउरगपन्नगफणीशसारंग
शुभ्र
गौरश्वेतअमलवलक्षशुक्लअवदात
शहद
पुष्परसमधुआसवरसमकरन्द
षंड
हीजड़ानपुंसकनामर्द
षडानन
षटमुखकार्तिकेयषाण्मातुर
सीता
वैदेहीजानकीभूमिजाजनकतनयाजनकनन्दिनीरामप्रिया
साँप
अहिभुजंगब्यालसर्पनागविषधरउरगपवनासन
सूर्य
रविसूरजदिनकरप्रभाकरआदित्यदिनेशभास्करदिनकरदिवाकरभानुअर्कतरणि,पतंगआदित्यसविताहंसअंशुमालीमार्तण्ड
सोना
स्वर्णकंचनकनकहेमकुंदन
सिंह
केसरीशेरमहावीरहरिमृगपतिवनराजशार्दूलनाहरसारंगमृगराज
समुद्र
सागरपयोधिउदधिपारावारनदीशजलधिसिंधुरत्नाकरवारिधि
सम
सर्वसमस्तसम्पूर्णपूर्णसमग्रअखिलनिखिल
समीप
सन्निकटआसन्ननिकटपास
समूह
दलझुंडसमुदायटोलीजत्थामण्डलीवृंदगणपुंजसंघसमुच्चय
सभा
अधिवेशनसंगीतिपरिषदबैठकमहासभा
सुन्दर
कलितललाममंजुलरुचिरचारुरम्यमनोहरसुहावनाचित्ताकर्षकरमणीककमनीयउत्कृष्टउत्तमसुरम्य
सन्ध्या
सायंकालशामसाँझप्रदोषकालगोधूलि
स्त्री
सुन्दरीकान्ताकलत्रवनितानारीमहिलाअबलाललनाऔरतकामिनीरमणी
सुगंधि
सौरभसुरभिमहकखुशबू
स्वर्ग
सुरलोकदेवलोकदिव्यधामब्रह्मधामद्यौपरमधामत्रिदिवदयुलोक
स्वर्ण
सुवर्णकंचनहेनहारकजातरूपसोनातामरसहिरण्य
सरस्वती
गिराशारदाभारतीवीणापाणिविमलावागीशवागेश्वरी
सहेली
आलीसखीसहचरीसजनीसैरन्ध्री
संसार
लोकजगजहानजगतविश्वदुनिया
हस्त
हाथकरपाणिबाहुभुजा
हिमालय
हिमगिरीहिमाचलगिरिराजपर्वतराजनगेश
हिरण
सुरभीकुरगमृगसारंगहिरन
होंठ
अक्षरओष्ठओंठ
हनुमान
पवनसुतपवनकुमारमहावीररामदूतमारुततनयअंजनीपुत्रआंजनेयकपीश्वरकेशरीनंदन,   बजरंगबलीमारुति
हिमांशु
हिमकरनिशाकरक्षपानाथचन्द्रमाचन्द्रनिशिपति
हंस
कलकंठमरालसिपपक्षमानसौक
हृदय
छातीवक्षवक्षस्थलहियउर
हाथ
हस्तकरपाणि
हाथी
नागहस्तीराजकुंजरकूम्भामतंगवारणगजद्विपकरीमदकल


अन्य लेख पढ़ें:

हिन्दी व्याकरण -

भाषा वर्ण शब्द पदवाक्य संज्ञा सर्वनाम विशेषणक्रिया क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक वचन लिंग कारक पुरुष उपसर्गप्रत्यय संधिछन्द समास अलंकाररस श्रंगार रस विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
Subject Wise Study : ➭ Click Here